За училището

Бюджет 2022 г.

Утвърден бюджет

Отчет 31.03.2022

Отчет 30.06.2022

Отчет 30.09.2022

Отчет 31,12.2022