За учениците

Стипендии

Стипендии 2021г./2022г.

I-ви срок

Условия и критерии

Заповед

Стипендии 2021г./2022г.

II-ри срок

Условия и критерии

В очакване

Заповед

В очакване

Стипендии 2020г./2021г.

I-ви срок

Условия и критерии

Заповед

Стипендии 2020г./2021г.

II-ри срок

Условия и критерии

Заповед