За училището

Ученически съвет

СУ Климент Охридски – гр. Пещера

Ученическият съвет при СУ „Свети Климент Охридски” гр. Пещера е създаден през 2008г. Основната му задача е да събира, обменя и популяризира  мненията и идеите на учениците. Участниците в съвета-  млади и изобретателни, имат за цел да бъдат полезни на себе си и на училището, а надеждите им са: “ ЗАЕДНО да  превърнем училището в желана територия на ученика! “Дали е възможно…?!?! Това е труден въпрос, на който дори и най-големият оптимист би се затруднил да отговори. Ученическият съвет има правото и задължението да действа в такова сътрудничество с училищното настоятелство, ръководството на училището и педагогическия съвет, че да съумее да направи и по-приятно, и по-полезно времето прекарано в СУ „Свети  Климент Охридски” гр. Пещера.

 За  годините  на своето съществуване Ученическият съвет успя да създаде правила за работата си,  да направи план за дейностите си и да създаде свои традиции,към които се придържа и спазва. Успехите в работата му се дължат не само на настоящите му членове.Без подкрепата и разбирането на учителите и  ръководството на училището,инициативите на Ученически съвет не биха били толкова обхватни и стойностни,каквито са днес.

Ученически съвет – 2020г./2021г.

Ученически съвет – 2021г./2022г.