Вчера в СУ “Свети Климент Охридски” гр. Пещера

 Се проведе турнир по шахмат. Учениците бяха разпределени в две групи. Едната група беше с ученици от V до VII клас, а другата с ученици VIII до XII клас. В първа група победител стана Любен Георгиев от VIIб клас, второ място зае Илия Тянев от VIIа клас, а на трето място завърши представителя от VIб клас  Пейчо Келчобанов.

При горен курс с първо място се окичи   Митко Янушев от XII клас, второ място бе за  Николай Николов от IX клас, а на почетното трето място се нареди   Теодор Кънчев, също от IX клас.

Може също така да разгледаш…