Във връзка с предстоящия патронен празник

по предложение на учителския колектив, с решение на Педагогическия съвет  и съдействието на Община Пещера 

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Пещера започва организация на дейности по облагородяване на пространството около паметника на избитите участници в Априлското въстание, намиращ се на изхода на град Пещера по посока град Пазарджик.

Цели на инициативата:

1. Възпитаване на учениците в дух на родолюбие.

2. Поддържане на жива памет за миналото на град Пещера и за историческите събития сред учениците и сред жителите на община Пещера и Община Брацигово.

3. Поддържане на културните връзки с Община Брацигово и Кметство Радилово.

Облагородяването на пространството около паметника се състои в следното:

1. Поставяне на ограда около паметника, за да може той да се открои сред околното пространство.

2. Поставяне на плочи в ограденото пространство.

3. Почистване на паметника и изписване на вдлъбнатите надписи.

4. Засаждане на дръвчета зад паметника.

За реализиране на идеята училището е в партньорство с Община Пещера.

1. Дейности на училището:

1.1. Отразяване на инициативата и на дейностите в медиите.

1.2. Търсене на спомоществователи сред обществеността, фирмите в  град Пещера и национални фондации.

1.3. Осъществяване на връзки с Община Брацигово и Кметство Радилово за издирване на наследници на избитите въстаници.

1.4. Оцветяване на буквите на паметника.

1.5. Ежегодно поднасяне на цветя на датата на смъртта на въстаниците.

2. Дейности на Община Пещера:

2.1. Съставяне на план-сметка за необходимите разходи.

2.2. Откриване на дарителска сметка.

2.3. Поставяне на оградата и на плочите в ограденото пространство.

3. Общи дейности:

3.1. Разгласяване на инициативата.

3.2. Откриване на обновения паметник.

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...