Границите на моя език са граници на моя свят

 Лудвиг Витгенщайн

 ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ

 В СУ ,, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” , ГР. ПЕЩЕРА  УЧИЛИЩЕ, В КОЕТО ГРАНИЦИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ

Педагогическо ателие ,, Чужди езици” 

А. Христова

Р. Бабова

Д. Найденова

Н. Славова 

И … за къде без най – важните?! 

Нашите усмихнати деца 

вперили очи в разкриващия се пред тях 

свят без граници.

To learn a language is to have one more window from which to look at the world – Chinese proverb

Днес учениците от  Средно Училище Климент Охридски със съдействието на учителите по чужди езици за пореден път отбелязаха Европейския ден на езиците – 26. 09. с инициативата ,, Talk to me!” Бяха изготвени информационно табло и презентация, свързани с темата. Всички ученици, учители и служители в училището получиха гривни, на които на различни езици е изписано изречението ,,Говори с мен!”

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...