Днес, след месеци на монотонна тишина, училището оживя.

Първо, рано сутринта дворът засия 

докоснат с  душа 

от талантливата учителска ръка.

После сградата ни зажумя, 

на прага вече бяха най- малките от нашите слънца.

И последва. Забавление, учение, игра,  придружени от най – ценните за нас неща – усмивките по детските лица.

Уважаеми родители, благодарим Ви за доверието! То ни задължава!

Уважаеми колеги и приятели, които се включихте в създаването на първата в гр. Пещера класна стая на открито, БЛАГОДАРЯ ВИ. За ентусиазма. За труда. За подкрепата. 

Мили деца, добре дошли в I клас в СУ ,, Св. Климент Охридски”, гр. Пещера.

Със съдействието на: Г. Григорова, Н. Михайлова – класни ръководители на I a  и I б клас, Сузана Денисова – домакин, Цв. Кънчева – счетоводител,И. Филчев – ЗДУД,  Мария Кехайова – бивш възпитаник на училището, А. Мераклиева, М. Балтаджиева, К. Тодорова, Сл. Чанакчалиева, Ю. Мехмефов, В. Стоянов – учители

Може също така да разгледаш…