Днес сме вече убедени:

„ Доброто училище ” се отличава с доброто сътрудничество между учители, ученици и родители.

Уважаеми родители, през последните седмици с тестването на децата в училище за пореден път се наложи да тестваме и образователната ни система. Всички наши педагогически методики и умения отново бяха поставени на изпитание. За всички нас това беше поредният първи път. И за учителите, и за децата, и за родителите. 

В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите, превъзмогнахме себе си и системата – Вие, родителите, ни се доверихте. Ние научихме и приложихме нови похвати, за да бъдат децата ни спокойни и ,,безстрашни‘‘ – Вие ни подкрепихте. Два пъти седмично тествахме себе си – с помощта си Вие ни окуражавахте!

И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме герои, то ние искрено си признаваме: И Вие, родители сте герои.

Вие, изразилите несъгласието си за тестване: Вие сте герои, защото позволихте на децата да „учат по пижама“ и включвайки камерите през изминалите седмици откривахте без страх домашната си среда. Позволихте отново домовете на Вашите деца, макар и виртуално, да са достъпни за всичките им съученици и учители. Продължи развитието на нови форми на опознаване и на общуване. И сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

Вие, изразилите съгласие децата да се тестват: Вие показахте, че без родителите образователната система не може на постигне целите си.

Знаехме го, но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. 

Скъпи родители – доброволци, 

Сега, когато се срещаме с Вас в дните, в които се включвате доброволно в тестването, присъствайки в училище, рано в студените зимни сутрини, усещате нашата любов към децата, а понякога и малко несигурност. А пък ние осъзнаваме Вашите проблеми, колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и Вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Сега, в тези дни заедно учим децата ни на едни от най-важните уроци за живота: как се преодолява страхът и как хората могат да се обединят, за да си помагат взаимно в нужда. Компютърната ера ни научи на много неща, дойде времето да ги прилагаме по най-градивния начин и ето, че сега идва и следващата стъпка: Как да се учим на човечност  и в дигиталния и в реалния свят.

Вие, родителите, също станахте ученици. Вие също се върнахте „в училище“. Вие също учите заедно с нас от голямото училище на живота – как да сме добри с децата ни, как да сме загрижени, как да сме отговорни, как да сме достойни за тяхното уважение, как да опазим нашето и тяхното здраве и живот и затова:

Благодарим Ви, уважаеми родители!

Благодарим Ви, че с желанието си да ни помогнете преоткривате децата си, и ….. себе си, семейството, дома, трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, „забранените“ паркове и … живота, който имахме преди!

Години наред мечтаем връзката, учител – ученик – родител, да сработи в една посока и да постигнем  взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега, благодарение на солидарността  Ви,  благодарение на общите ни притеснения и световната заплаха, се опитваме да се обединим! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност и най –важното полагате усилия да съхраните семейството!Защото без семейство няма общество, няма училище, няма държава.

Заради всичко това, уважаеми родители, днес на празника на училището ни от мое име и от името на всички учители, Ви благодарим, че ни помагате да се справим в тази ситуация по най-добрия начин, че преодолявате собствените си стереотипи, че сме единни!

Ръководството и колективът на СУ ,, Св. Климент Охридски‘‘, гр. Пещера изказва искрена сърдечна благодарност на родителите – доброволци при тестването на децата в училище: 

Мариана Шопова – родител на ученик от Iа кл.

Мария Фолева – родител на ученик от IIа кл., подпомага тестване в Iб кл.

Здравка Славова – родител на ученик от IIа кл.

Илиана Пейковска –  родител на ученик от IIб кл

Веселин Лупанов – родител на ученик от III кл

Петранка Сарафова – родител на ученик от III кл.

Недялка Ралева – родител на ученик от IV кл.

Виолета Благоева – родител на ученик от Vа кл. 

Михаил Руменов – родител на ученик от Vб кл.

Надя Борисова – родител на ученик от Vб кл., подпомага тестване в VIа кл.

Таня Харизанова – родител на ученик от VIIa кл.

Фаня Панайотова – родител на ученик от VIIб кл.

Катерина Гегускова – родител на ученик от II a кл., подпомага тестване в VIII кл.

Даниела Кънчева – родител на ученик от IХ кл.

Ангелина Атанасова – родител на ученик от Х кл.

Борис Гаджев – родител на ученик от XII кл.

Може също така да разгледаш…