Един различен час на открито по Технологии и предприемачество…

Провеждането на учебни часове на открито се отразява добре на здравето и благосъстоянието на учениците (и на учителите). Ученето навън провокира естественото любопитство на децата и действа като антидот на стреса и тревожността, на които всички сме изложени напоследък. Времето, прекарано на двора не трябва да е запазена територия само за часовете по физкултура и междучасията.

Може също така да разгледаш…