Залагайки на метода “Връстници помагат на връстници”

сме убедени, че за  учениците е полезно и интересно, на  важни теми в училище, да могат да си говорят с по-големите ученици в училище . Днес часът на класа в 5а беше по-различен. Асан Пишкинов, ученик от 8а клас, представи темата “Приятелството – основен съюзник в борбата с агресията и тормоза в училище”. Използвани бяха  различни методи – работа в малки групи, дискусии, работа с казус. Учениците участваха активно, поставени в различни роли и ситуации. 

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...