За малките неща, които означават много…????

На 15.10. 21 г. по инициатива на педагогическия съветник в СУ ,, Св. Кл. Охридски” се проведе тренинг на колектива на тема ,, Справяне с агресията в училище”. Задачите за изпълнение, подготвени от г- жа Гивечева бяха не много на брой, но интересни, забавни и разнообразни, съобразени с проблемните въпроси при работата ни в училището, породени от  завръщането на учениците ни след дългия период на ОРЕС през предходните учебна година и половина и загубата на уменията им за социални контакти с връстниците им. Чрез личен избор от предложени картини всеки един от нас трябваше да опише как избраната снимка описва усещането му за мястото, което заема в колектива на СУ. Разделени в отбори на учители, родители и ученици решавахме казуси, давайки предложения поставени на мястото на отсрещната страна. Имаше и забаление за разпускане и повдигане на настроението: в скрити под стола на всеки тъмни пликове откривахме вещи, които описвахме с мимики до разпознаване на предмета от участниците. Но…. Най – много ни докосна последното предизвикателство отправено към нас от г- жа Гивечева. Всеки изтегли листче с име на колега, чието име да запази в тайна и на когото през изминалата седмица  да подари нещичко, което да го усмихне… Нещо като подранило предколедно разменяне на подаръци…Защото усмивките са приятни… и поводите за тях трябва да са чести… не само празнични… Колко често ни се случва да накараме някой да се усмихне…?  Добре ли се познаваме…? Колеги ли сме само или колеги и приятели…? Въпроси, чиито отговори се опитахме да намерим и успяхме.???? През цялата изминала седмица намирахме подаръци.Навсякъде. В кабинети. В учитеска стая. В кацеларии.????Някои бяха поднесени на колегите като изненада с помощта на учениците ни.???? Изненадите допринесоха за по-доброто ни настроение и повдиганаха духа ни. Утре предстои изпълнение на последното предизвикателство отправено към нас. Трябва да се съберем и да се опитатме да познаем тайния ни приятел.???? 

Г- жо Гивечева, от свое име и от името на колектива на СУ ,, Св. Кл. Охридски ” Ви благодаря! За инициативността. За идеите. За организацията. За  изпълнението. Но… преди всичко Ви благодаря за прекрасните емоции с дълбок смисъл, подарени на колектива ни!

Може също така да разгледаш…