Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален опит  и знания за различни сфери и дейности на живота.

Време за нови преживявания и нови приятелства . Безценно време, защото с добра оценка на заложбите и интересите, с добро планиране и преценка можем да развием у децата ни таланта и потенциала, който носят в себе си и така да дадем криле на мечтите им, да ги вдъхновим и мотивираме.

Г – жа А. Попова и учениците й на лагер, организиран от Детското полицейско управление към СУ ,, Св. Кл. Охридски”, гр. Пещера

Може също така да разгледаш…

Уважаеми зрелостници

на СУ ,, Св. Кл. Охридски" - гр. Пещера , Чест и привилегия за мен е да ви поздравя за успешното завършване на...