Образованието е сложен и странен процес

В него по един интересен начин се преплитат знания, овладявани в различните учебни предмети. 

    Обучението по чужд език цели не само овладявнето на различни езикови компетентности, но то ни среща с чужди култури и традиции. Освен това то може да възпитава и патриотични чувства. 

     В навечерието на Националния ни празник учениците от десети клас изготвиха и представиха свои много интересни проекти на тема MY COUNTRY. В тях те описаха нашата родина, използвайки английски език. 

     Благодаря Ви, деца, за изключително добре изпълнената задача!

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...