Отдавна отмина времето, когато дейността на училищата беше затворена

В границите на една сграда. Съвременното образование е немислимо без участието в национални и международни програми и проекти, без постоянно обновяване на базата, без разчупване на класно-урочната форма.

СУ „Св. Кл. Охридски“ в Пещера винаги е в крак с времето и с предизвикателствата на модерното образование.

През тази учебна година то участва в редица проекти, които гарантират високото качество на педагогическата дейност.

Традиционно училището работи по Национална програма „Без свободен час“. Тя гарантира уплътняване на учебното време – заместват се всички отсъстващи или боледуващи учители и така учебният процес не се накъсва. При невъзможност часът да бъде взет от специалист заместващият педагог работи по специална програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. В нея има 96 теми, специално разработени от учителите в Гимназията.

През тази година започва обновяването на библиотеката по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Предвидени са 6000 лева, с които ще се закупят нови книги, а старото помещение ще се преобрази в модерен кът за четене, самоподготовка и отдих. Програмата предвижда многобройни инициативи съвместно с читалище „Развитие“ – ежемесечни посещения и часове по български език и литература в читалищната библиотека, провеждане на кръгли маси, отбелязване на празници. Учениците ще могат да четат свои творби, както и да посетят лекции, свързани с различни научни области. А STEAM комплектът за обучението по природни науки чудесно ще допълни модерната компютърна техника в училището..

Започва и сътрудничество с иновативното ОУ „Хр. Смирненски“ в Карнобат. Двете училища ще разменят посещения на ученици и учители за обмяна на добри практики. По този начин положителните примери в нашето училище няма да не останат затворени в една класна стая, а ще бъдат достояние на всички. И учителите, и учениците ще могат да измерят постиженията си с другото училище, да дадат и да вземат пример.

По Национална програма „Бизнесът преподава“ в училището ще гостуват представители на ОРАК Инженеринг – софтуерноконсултантска фирма от Пловдив, чиято основна дейност е проектиране, изграждане и поддръжка на софтуерни бизнес решения за туризма, производството и търговията на едро и дребно. Тя ще осигури временно 3D принтер. В рамките на четири часа учениците ще получат основни познания за триизмерното отпечатване и сами ще изработят предмети от избран от тях материал.

В Пещерската гимназия предстои да започне обучението на две групи в школата на Училищната Телерик Академия. За първата група (ученици от IV до VII клас) са кандидатствали 29 души от цялата община. Средният им брой точки на приемния изпит е 11,6. Тримата ученици с най-висок бал традиционно са от СУ „Св. Кл. Охридски“ – съответно със 17,5, 17 и 16 точки. Преподавател на тази група ще бъде Иван Филчев – зам.-директор и учител по информатика. Всичко това отново показва, че изборът на Телерик Академия за училище домакин никак не е случаен.

По проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 14 групи. Тъй като в училището от дълги години няма отпаднали ученици, 5 от тези групи са за занимания по интереси, а останалите – за ученици с обучителни затруднения. Направленията са изключително разнообразни – от подготовка за матурите през волейбол до занимателен английски.

На 27.10.2020 г. тържествено ще бъде открито Детското полицейско управление в СУ „Св. Кл. Охридски“. В него ще участва целият трети клас. Обучението е насочено към формиране на основни нагласи за възприемане и реагиране на света около децата. Целта е да се постигне трайна промяна в тяхното мислене, в способността им да решават конфликтни ситуации без насилие.

За самото откриване и за дейностите на ДПУ четете в Peshterainfo на 27.10.

Малко училища дори и в големите градове могат да се похвалят с толкова богата гама от проекти и извънкласни дейности.

Колкото и да са амбициозни, те ще се осъществят чрез отдадеността на всички учители, както и чрез ентусиазма на директора Павлинка Шопова-Начкова, заместник-директора Иван Филчев и счетоводителя Цветана Кънчева.

Всички тези дейности показват водещата роля на СУ „Св. Кл. Охридски“ в пещерското образование. Неслучайно то е привлекателен център за учениците както от града, така и от близките населени места.

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...