От 113 години СУ „Св. Климент Охридски“

Е основополагащ камък на просветата в нашия град. От всяко пещерско семейство има поне по един ученик е прекрачвал неговия праг. От Гимназията са излезли десетки учени, културни дейци и общественици, известни извън пределите на града ни.

Историята на Гимназията – това е част от историята на град Пещера.

За да съхраним миналото за следващите поколения, ние, учителите и учениците от СУ, взехме решение за създаване на музей на училището. Това начинание не може да го осъществим без помощта на бившите възпитаници и преподаватели.

Призоваваме всеки, който е съхранил част от училищния живот, да го дари за музея на Гимназията.

Подходящи предмети са:

– Документи като свидетелства, удостоверения, грамоти, ученически бележници от миналия век.

– Ученически униформи.

– Запазени тетрадки и учебни пособия (мастилници, карти, атласи и под.).

– Ученически униформи, емблеми, значки и под.

– Снимки (с изписани на гърба имена на участниците, събитието и годината).

Необходимо е предлаганите експонати да бъдат запазени и да са от миналия век.

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...