Скъпи ученици, уважаеми колеги

Днес честваме 114 години от създаването на Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Пещера.

114 години сме част от историята на българското образование! 114 години – просветителска традиция! 114 години – „ отворени врати“ за четмо и писмо.

Училище с минало, богато на спомени! Училище с настояще, изпълнено с предизвикателства! Училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него!

Днес, когато нашето училище празнува своята достолепна 114 – годишнина, сърцата ни се изпълват с гордост, че сме част от неговата история. Да си учител и ученик в такова училище е чест и призвание.

 Патронният  празник е най-значимият, най-вълнуващият за едно училище, защото е повод не само за равносметка и вглеждане в историята, но и поглед към бъдещето.

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Пещера разкрива облика на модерното и съвременно училище, втъкало в себе си нишките на добрите практики на тези, които са поставили началото и онези, които продължават да надграждат през годините, на иновативността в преподаването и организацията на учебния процес, на постиженията на блестящия ум на учители и ученици.

Позволете ми  да изразя почитта си към всички бивши директори и учители, към хилядите бивши възпитаници на нашето училище.

Скъпи ученици,

Бих искала да изкажа удовлетворението си, че голяма част от Вас се съобразиха с предизвикателствата на днешния ден и въпреки дистанцията, маските и тестовете избрахте да сте заедно с нас в училище, защото училището не е само място, където се получават знания, то е място за социални контакти и общуване, за приятелства и иновации. Сигурна съм, че всички онези, които избраха по някаква причина да останат вкъщи, скоро ще преосмислят решението си и ще влязат в класните стаи, защото  да сме заедно е нашата сила.

Изразявам благодарността си и към Вас, колеги, хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение възпитавате и изграждате децата на Пещера. За кой ли път сте поставени пред изпитания и за кой ли път с чест прескачате бариери и рушите стени. Желая ви здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на духовността. Продължавайте с делото си да пишете историята на Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Пещера

Уважаеми колеги, ученици, приятели на училището,

     За мен е чест да ви поздравя с празника на Нашето / Ваше училище!

Павлинка Шопова – Начкова,

директор на СУ ,,Св. Климент Охридски”, гр. Пещера

klimentovi dni | СУ Климент Охридски

Може също така да разгледаш…