Следите остават!

Често ние, хората си мислим, че за да оставим следа трябва да направим нещо велико – да спасим човешки живот, да изобретим нещо, касаещо цялото човечество, да направим нещо значимо… 

Но всъщност никой от нас не знае, коя е следата, която ще остане след него. Защото всяко наше действие или дума са важни. Те влияят на хората около нас, носят им спокойствие и любов. Всяко действие е от значение. Може би няма нужда да спасяваме човешки живот, но подкрепата, която даваме на децата ни, онази любов, с която ги даряваме, тя ще остане завинаги с тях и ще ги направи по-добри хора в бъдеще.

Някои от професиите, които упражняваме като че ли ни дават измамното спокойствие, че оставяме следи у хората… Но всъщност следата я оставя човекът.

Никой не знае, коя следа ще остане след нас, кое е онова гръмко звучащо дело на живота ни, което може да бъде обикновен жест, добра дума, подкрепа, която някога сме дали на приятел или непознат човек… И може би и ние като Сали Яшар ще прозрем, че малките камъчета по пътя са важни, че дребните наглед дела, са онези – значимите. И неговите каруци, които пеят по пътищата, са всъщност неговия себап.

“Аллах! – пошепна той и се улови за челото. – Аз съм бил сляп, аз съм бил глупав! Каква чешма и какви мостове искам да правя? Себап! Има ли по-голям себап от тоя, който правя? Каруци трябва да правя аз, каруци!”

С ОГРОМНО ПРИЗНАНИЕ  КЪМ ЕДНА МАЛКА ЧАСТ  ОТ ВСИЧКИ ОСТАВИЛИ СЛЕДА  В СУ ,, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ГР. ПЕЩЕРА!

НА ДНЕШНИЯ ДЕН…. ПОСВЕЩАВАМЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА КОЛЕГАТА, ПРОФЕСИОНАЛИСТА,ЧОВЕКЪТ С ГЛАВНО ,, Ч”, С КОЙТО ДНЕС СЕ ПРОЩВАВАМЕ –  СТОЯН ПАВЛОВ. ЧОВЕК, КОЙТО ОСТАВИ ДЪЛБОКА СЛЕДА

В СЪРЦАТА НИ!

Продукт на екип от доказани професионалисти:

 Н. Славова, Мария Атанасова, Михаела Ринкова

 и част от всичките ни НЕзабравими колеги.

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...