Учениците от 5б клас подготвиха картички за своите преподаватели

и украсиха с тях една от елхите в училище. Учителите им, след като получиха  указания, откриха своята персонализирана картичка. 

Петобекласниците отправиха и послание към своите родители.

Да, палави са, но са много умни, талантливи и сърцати!

Може също така да разгледаш…