Изказваме нашата  благодарност към учениците, преподавателите и служителите на СУ “Свети Климент Охридски” гр. Пещера

ъководени от директора Павлинка Шопова Начкова за прекрасната инициатива, чрез която дариха и нашите деца от ЦНСТ – Пещера за Коледните празници. Благодарим и за партньорството в грижите за децата, с които работим! Всеки подарък е грижливо опакован, с много любов, а от картичката е видно, че подареното е от деца за деца!

Може също така да разгледаш…