Благодарност към всички

Сърдечна благодарност

към дарителите и гостите

на празничния спектакъл на Гимназията

Тържественият спектакъл по повод на 115-годишнината на Гимназията отмина, но емоциите все още владеят всички, които са свързани с най-обичаното пещерско школо.

Ръководството на училището, учителите и учениците благодарят на всички, които бяха съпричастни с празника: на дарителите, осигурили средства за спектакъла, на гостите, споделили емоцията му, на всички приятели на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Специална благодарност отправяме към бившите ученици от VIII Г клас на випуск 1989 г. с класен ръководител Радка Куцева. Те подариха информационно табло за патрона на Гимназията, изработено от специален материал, издържащ на неблагоприятни външни условия. То съдържа и QR код към интернет страница за св. Климент Охридски.

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ и лично нейният директор г-жа Златанова зарадваха училището с картината на Илия Тончев „Родопски пейзаж“, която ще краси учителската стая.

Тези подаръци, даренията за училището, прекрасните цветя и усмивките на всички приятели на СУ „Св. Кл. Охридски“ ще подкрепят и учениците, и учителите на Гимназията в общата ни мисия!

Ние,

ръководството и колективът на СУ ,, Св. Климент Охридски”, гр. Пещера изказваме искрената си и сърдечна благодарност на всички, които ни дариха обич и признание!

Може също така да разгледаш…