Изложба “Слънчева система”

Изложба на тема “Слънчевата система”. Рисунките и макетите са изработени от учениците в 5а и 5б клас.

Може също така да разгледаш…