Когато математиката е песен

Когато математиката е лесна „като песен“, а в музиката има и математика, се получава интересна комбинация 🙂

Интегриран урок по математика и музика в Vа клас – събирахме и изваждахме дроби и не само; разчитахме ноти и тяхната продължителност; насладихме се на ритмите на българската ръченица и открихме нейния размер 7/8.

Може също така да разгледаш…