На гости на Професионална гимназия по Туризъм град Самоков

      Група ученици и учители от СУ „Свети Климент Охридски“ се включи в мобилност по  Национална програма “Иновации в действие”, гостувайки на ПГТ Самоков, заедно с  ПГ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин и Професионална гимназия по ресторантьорство и хотелиерство гр. Павел баня . Програмата  беше  тридневна. Представени бяха уроци, положителни практики и творчески  ателиета. С особен интерес се включихме в урок в 10 клас, специалност „Организация на хотелиерството“ по интегративен иновативен учебен предмет „Екскурзоводско обслужване в Самоков и Боровец“ с тема: Културен туризъм – Образованието в Самоков през Възраждането, както и в урок за  епохата на социализма с тема: Културен туризъм – Забележителни исторически събития в Самоков – Самоковската комуна. Иновативната екскурзоводската беседа за впечатляващото историческо събитие бе представена с демонстрация на час във времето на соца. Учениците   се учиха да карат лонгборд с господин Свилен Докузов и опознаха любимите места за срещи, забавления и храна на учениците от Самоков чрез игра  за разгадаване. Посетихме емблематичната Сарафска къща. С участието  ни в  програмата  за обмен на идеи и иновативни училищни практики  по Националната програма “Иновации в действие” постигнахме  основната цел на програмата –  повишаване качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Може също така да разгледаш…