Фокус група от Национална мрежа за децата

Днес, 23 април 2023 год.,  в СУ “Св. Климент Охридски“, град Пещера се проведе фокус група с ученици от десети и дванадесети клас. Фокус групата е част от национално проучване на разбирането за качеството на образованието „Удовлетвореност на родители и ученици“, което се провежда от Национална мрежа за децата за Националния инспекторат по образование. Срещите се провеждат с ученици и родители от цялата страна и имат за цел да мнението им за качеството на образованието в българските училище. Благодарим на Национална мрежа за децата за проявения интерес и възможността, която предостави за участие на нашите ученици.

Може също така да разгледаш…