Пролетен карнавал

На 04.05.2023 г. се проведе традиционният Пролетен карнавал в начален етап. Гостуваха ни бъдещите първокласници от ДГ “Слънчо” и “Изгрев”. Всички пяха, рецитираха и танцуваха.

 Благодарим на директорите и учителите, които ни съдействаха за организиране на това тържество!

Може също така да разгледаш…