Урок по гражданско образование в Народното събрание

На 9 юни група ученици от XI и XII клас, заедно със свои преподаватели , педагогическия съветник и директорите на СУ „Свети Климент Охридски“, посетиха Народното събрание на Република България в изнесен урок по гражданско образование на г-жа Христина Хаджиева. Гостуването бе по покана на народния  представител г-жа Илина Мутафчиева. Присъствахме на разглеждането и гласуването на законопроект, видяхме работната атмосфера на Народното събрание и много ни поласка, че от мястото си Председателят обяви присъствието ни, а депутатите ни поздравиха с аплодисменти. Последва обиколка и разговори за мястото и ролята на младите хора в управлението на страната.

След обяд имахме среща в Министерството на труда и социалната политика с г-жа Ивайла Касърова -заместник председател на ДАЗД и главния секретар на Агенцията г-жа Камелия Николова, която ни запозна със стратегията и работата на институциите  за осигуряване на  спокойствието и щастието на всяко дете. Съветът на децата към председателя на ДАЗД също беше сред интересните теми за учениците, която представи експертът от агенцията Цветелина Кьосева.

Трябва да отбележим, че двете срещи бяха по инициатива и под пряката организация на Андон Георгиев-ученик от XI клас на нашето училище и представител на област Пазарджик в Съвета на децата към председателя на ДАЗД.

И двете срещи бяха изключително интересни и полезни, защото когато се докоснеш лично до нещо, то става по-разбираемо и по-близко. Възможността да се срещнем и да разговаряме с онези, които коват законите и изготвят стратегиите за защита на детето беше безценен опит и считаме, че нашите ученици ще бъдат достатъчно подготвени и мотивирани един ден да седнат в Пленарната зала и те самите да работят за бъдещето на България.

Може също така да разгледаш…