Прием

Осми клас

График на дейностите по прием в осми клас – 2024/2025 г.

Заповед училищна комисия за прием в осми клас – 2024/2025 г.

График на дейностите по прием в осми клас – 2023/2024 г.

Заповед комисия прием в осми клас – 2023/2024 г.

График на дейностите по прием в осми клас – 2022/2023 г.

График на дейностите по прием в осми клас – 2021/2022г.

СРОК ДЕЙНОСТ
05.07.21 г. - 07.07.21 г. Подаване на документи за участие в класиране
до 13.07.21 г.  Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 16.07.21 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 20.07.21 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 22.07.21 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
23.07.21 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
26.07.21 г. - 27.07.21 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29.07.21 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
30.07.21 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 02.08.21 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
08.09.21 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 14.09.21 г. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

Необходими документи:

  1. Заявление – декларация за прием в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година /по образец/.
  2. Свидетелство за завършена основна степен на образование .
  3. Лична амбулаторна карта на ученика.

График на дейностите по прием в осми клас – 2020/2021г.

СРОК ДЕЙНОСТ
03.07.20 г.-07.07.20 г. Подаване на документи за участие в класиране
до 13.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 16.07.20 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 20.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 22.07.20 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
23.07.20 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
24.07.20 г.-27.07.20 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
30.07.20 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 03.08.20 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
08.09.20 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 14 септември 2020 г. вкл. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием

Необходими документи:

  1. Заявление-декларация за прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година /по образец/.
  2. Свидетелство за основно образование 
  3. Лична амбулаторна карта