Добре дошли в онлайн пространството на

СУ "Св. Климент Охридски", град Пещера
Контакти

Мисия

Образование за утрешния ден

Екип

Разгледайте нашия екип от професионалисти 

Меню

Разгледайте менюто на учениците

Covid-19

Най-новите обявления, свързани с пандемията

Нашата мисия

Създаване на възможно най – добри условия за развитие на личността и потенциала на всеки един ученик, така че да се постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото.

Предоставяне на  качествено образование, водещо до формиране на креативни, социално отговорни и пълноценно интегрирани в обществото личности.

Отговорност и следване принципите на общовалидността на истината и доброто, на социалната промяна, на непрекъснатото лично усъвършенстване и лична реализация.

Прием I-ви клас

Прием V-ти клас

Прием VIII-ми клас

Прием XI-ти клас

Новини и обявления

Полезни връзки

МОН

Държавна агенция за закрила на детето

Национален образователен портал