Прием

Единадесети клас

График на дейностите по прием в единадесети клас – 2021/2022г.

СРОК ДЕЙНОСТ
15.07.21 г. – 16.07.21 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици
до 19.07.21 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 21.07.21 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 22.07.21 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 23.07.21 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
26.07.21 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
27.07.21 г. – 28.07.21 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29.07.21 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
30.07.21 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 02.08.21 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 10.09.21 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 14.09.21 г. Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план-прием

Необходими документи:

  1. Заявление за прием в ХІ клас за учебната 2021/2022 година /по образец/.
  2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.
  3. Лична амбулаторна карта.

График на дейностите по прием в единадесети клас – 2020/2021г.

СРОК ДЕЙНОСТ
03.07.20 г.-07.07.20 г. Подаване на документи за участие в приема на ученици
до 13.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
до 16.07.20 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 20.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
до 22.07.20 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
23.07.20 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
24.07.20 г.-27.07.20 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
29.07.20 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
30.07.20 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 03.08.20 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 10.09.20 г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 14.09.20 г. Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен план-прием

Необходими документи:

  1. Заявление за прием в ХІ клас за учебната 2020/2021 година /по образец/.
  2. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.
  3. Лична амбулаторна карта.