2023/2024

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и...

read more

Стартира проект за енергийна ефективност

Информираме Ви, че на 15.12.2023 г. кметът на Община Пещера подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Изпълнителна агенция ,,Програма за образование‘‘ за реализация на проект ,,Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в...

read more

Кой, ако не ние? Кога, ако не сега?

Ученици от начален и прогимназиален етап участваха в международна дистанционна олимпиада "Кингс България". Целта на тази и подобни олимпиади е да стимулира мотивацията за учене на чужд език у учениците и техния стремеж за по-високи постижения. Горди сме, че за първа...

read more

Утринна физзарядка

По случай 8 ноември - Европейски ден на здравословното хранене и готвене, в СУ "Св.Климент Охридски" беше проведена сутришна физзарядка с всички ученици от I до XII клас. Благодарим на г-н Георги Шопов / учител по физическо възпитание и спорт/ за прекрасната...

read more

Седмица на бащата в СУ

КласИнициативаВреме на провежданеОтговорникI класИзработване на картички за бащите Вторник Час по ИИКласен ръководителII  Изработване на картички за бащитеВторник Час по ИИКласен ръководителIII „а“Изготвяне на индивидуален проект от всяко дете за бащата /...

read more

Ученици и учители почистиха паметник

 Продължава шефството на СУ „Св. Кл. Охридски“ над паметника на избитите априлци в местността Бялча. Идеята е от месец ноември 2020 г., когато Педагогическият съвет реши да поддържа пространството около него, да организира поклонение на 11.05., да привлече вниманието...

read more

Отново на лятно училище

Неусетно изминаха дните в "лятното училище". Бъдещите първокласници се запознаха със своите учители, създадоха нови приятелства. С удоволствие рисуваха, пяха и участваха в куклен театър. Особено вълнение изпитаха в "зеленото училище", което им заприлича на лунапарк....

read more