И отново дойде това време от учебната година

когато получваме най – милите за всички нас в училище покани… 

     Уважеми колеги, родители, първокласници и дванадесетокласници благодарим Ви, че ни  уважихте!

 Водеща цел в работата на колектива на СУ ,, Св. Кл. Охридски”, гр. Пещера е не количеството на обучителните и извънкласни дейности, а тяхното качеството. Адмирации за идеите Ви и усилията по тяхната реализация. 

    И разбира се, нали знаете…  най  – хубавото все още ни предстои!

Може също така да разгледаш…

Лагер през лятната  ваканция

Лагер през лятната  ваканция

реме за почивка , за игри , забавления , за спорт и физическо укрепване , за любими занимания, за трупане на социален...