Отново на лятно училище

Неусетно изминаха дните в “лятното училище”. Бъдещите първокласници се запознаха със своите учители, създадоха нови приятелства. С удоволствие рисуваха, пяха и участваха в куклен театър. Особено вълнение изпитаха в “зеленото училище”, което им...

Много емоции, разнообразни дейности и отлични резултати

За поредна учебна година учениците и учителите от СУ „Св. Кл. Охридски“ изпълниха учебната, възпитателната и социализиращата дейност със смисъл и съдържание. Достатъчен е само фактът, че успехът на тазгодишната паралелка в XII клас на ДЗИ по БЕЛ е 4,25 – по-висок от...

Урок по гражданско образование в Народното събрание

На 9 юни група ученици от XI и XII клас, заедно със свои преподаватели , педагогическия съветник и директорите на СУ „Свети Климент Охридски“, посетиха Народното събрание на Република България в изнесен урок по гражданско образование на г-жа Христина Хаджиева....

Годишна продукция на петокласници

Възрожденските традиции са живи в СУ „Св. Кл. Охридски“. В края на учебната година пред родители и гости петокласниците показаха какво са правили в часовете. Тяхното представяне започна с „Бабина приказка“ – умело съчетаване на приказка и песни. Приказката представя...

Национален конкурс “Спас Зафиров”

Мариана Керкелова, ученичка от VII а клас в СУ “Свети Климент Охридски”- гр. Пещера, спечели 2-ро място на Националния литературен конкурс “Спас Зафиров”. Темата на есето тази година е “Читалището– извор на знания и духовна...